Har­per Beck­ham treedt in voet­spo­ren moe­der

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Het vijf­ja­ri­ge doch­ter­tje van Da­vid en Vic­to­ria Beck­ham, Har­per, volgt sinds kort les­sen bij het En­gels Na­ti­o­naal Bal­let. Hier­mee treedt ze in de voet­spo­ren van haar moe­der, die vroe­ger zelf fa­na­tiek aan bal­let deed. Vol­gens een bron van the Sun brengt Da­vid zijn doch­ter we­ke­lijks naar de les­sen in Lon­den. De bron ver­telt: “Da­vid en Vic­to­ria heb­ben er voor ge­zorgd dat ze nu bal­let­les volgt bij het En­gels Na­ti­o­naal Bal­let.” Hij ver­volgt: “Har­per is nu op de leef­tijd waar­bij ze ver­schil­len­de din­gen uit­pro­beert, maar tot nu toe is het bal­let haar gro­te fa­vo­riet. Ze had zich geen be­te­re plek kun­nen wen­sen om het te le­ren, het is één van de bes­te bal­let­scho­len in de we­reld.” Vol­gens de in­si­der vin­den zo­wel Da­vid als Vic­to­ria het ge­wel­dig om haar te zien op­tre­den en ze hel­pen haar met het oe­fe­nen.

(De Te­le­graaf/fo­to: blogs­pot.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.