Han­del Mon­te dei Pa­schi op­ge­schort na koers­val

Times of Suriname - - ECONOMIE -

SIENA - Het aan­deel van de ge­plaag­de Ita­li­aan­se bank Mon­te dei Pa­schi werd gis­te­ren vlak na het be­gin van de han­del even stil­ge­legd na­dat de koers met meer dan 5% on­der­uit ging. Na her­vat­ting van de han­del stond het aan­deel op een min van 4,2% bij €0,22. De on­rust rond de bank wordt in de hand ge­werkt van­we­ge de on­ze­ker­heid over de uit­slag van het ko­men­de re­fe­ren­dum in het Zuid-Eu­ro­pe­se land be­gin vol­gen­de maand.

Mon­te dei Pa­schi gaat al ge­rui­me tijd ge­bukt on­der een gro­te por­te­feuil­le met slech­te le­nin­gen. Ein­de de­ze maand moe­ten aan­deel­hou­ders zich uit­spre­ken over een ka­pi­taal­in­jec­tie van €5 mil­jard.

(De Te­le­graaf/fo­to: brea­king­views.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.