Vo­gel­griep breidt zich ver­der uit in Duits­land

Times of Suriname - - BUITENLAND -

DUITS­LAND - De vo­gel­griep breidt zich ver­der uit in Duits­land. Het zeer be­smet­te­lij­ke H5N8-vi­rus is vol­gens een we­ten­schap­pe­lijk in­sti­tuut nu ook aan­ge­trof­fen bij in het wild le­ven­de vo­gels op het ei­land Riems voor de Oost­zee­kust. In Meck­len­burg-Vor­pom­mern en Slees­wijk-Hol­stein zijn pluim­vee­be­drij­ven be­smet. Voor van­daag is een cri­sis­be­raad ge­pland met de Duit­se land­bouw­au­to­ri­tei­ten en ver­te­gen­woor­di­gers van die­ren­art­sen en an­de­re ex­perts. Daar­bij komt mo­ge­lijk ook een op­hok­plicht voor heel Duits­land aan de or­de. Land­bouw­mi­nis­ter Chris­ti­an Sch­midt heeft be­slo­ten om in ie­der ge­val met de voor­be­rei­din­gen hier­voor te be­gin­nen. “Wij ne­men de ver­sprei­ding van de vo­gel­griep in Duits­land zeer se­ri­eus”, zei hij.

Sinds gis­te­ren is er een nood­ver­or­de­ning van kracht. Ook klei­ne­re be­drij­ven moe­ten nu voor­zorgs­maat­re­ge­len ne­men. Dat gold eer­der al­leen voor be­drij­ven met meer dan dui­zend die­ren. In De­n­e­mar­ken is het vi­rus voor het eerst vast­ge­steld bij pluim­vee. Het gaat om die­ren van een hob­by­boer in Åls­går­de in Noor­dSee­land. Een der­de van de der­tig een­den over­leed af­ge­lo­pen week­end. Het H5N8vi­rus werd eer­der ook al vast­ge­steld bij wil­de vo­gels in het land. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.