Tien­tal­len do­den door zelf­moord­aan­slag op mos­kee in Ka­bul

Times of Suriname - - BUITENLAND -

AFGHANISTAN - Een zelf­moord­aan­slag gis­te­ren op een sjii­ti­sche mos­kee in de Af­ghaan­se hoofd­stad Ka­bul heeft min­stens 27 le­vens geeist. Dat meldt pers­bu­reau AP op ba­sis van een po­li­tie­chef. Er zijn ze­ker 35 ge­won­den, maar dat aan­tal kan op­lo­pen. De da­der bracht ex­plo­sie­ven tot ont­plof­fing in de mos­kee Baqir ul Olum, waar op dat mo­ment een ge­beds­dienst gaan­de was. Ten min­ste ze­ven­tien men­sen raak­ten ge­wond door de ex­plo­sie. Zie­ken­huis­me­de­wer­kers zeg­gen dat de ge­won­den blij­ven bin­nen­stro­men. De aan­slag is nog niet op­ge­ëist. Vol­gens de lo­ka­le zen­der TOLO News ont­kent de Ta­li­ban be­trok­ken­heid. Eer­der de­ze week werd er ook al een zelf­moord­aan­slag ge­pleegd in Ka­bul. Hier­bij vie­len vier do­den.

(NU.nl)

Af­ghaaan­se vei­lig­heids­me­de­wer­kers rond­om het Shii­te Baqir-ul Ulom mos­kee, waar er een zelf­moord­aan­slag is ge­pleegd. (Se­att­le­pi.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.