Nieu­we No­kia-smartpho­ne in 2017

Times of Suriname - - I-MOBIEL -

De merk­naam No­kia keert in 2017 te­rug op smartpho­nes. Dat heeft het be­drijf be­ves­tigd in een pre­sen­ta­tie, ont­dek­te de web­si­te No­kia­po­we­ru­ser. De merk­naam No­kia ver­dween van de te­le­foon­markt toen het be­drijf aan Mi­cro­soft werd ver­kocht en de Ame­ri­ka­nen al­leen de naam Lu­mia wil­den blij­ven ge­brui­ken. Eer­der dit jaar kocht het door oud-No­kia­me­de­wer­kers op­ge­rich­te HMD Glo­bal het be­drijfs­on­der­deel dat No­kia­feau­tu­rep­ho­nes maak­te van Mi­cro­soft. Dat deed het sa­men met Fox­conn­doch­ter FIH Mo­bi­le. HMD Glo­bal ver­kreeg ook een li­cen­tie op de No­kia-naam. Wan­neer en met wat voor toe­stel­len No­kia de smartpho­ne­markt be­treedt is nog niet dui­de­lijk. Vol­gens No­kia­po­we­ru­ser zou het be­drijf al op het Mo­bi­le World Con­gress in fe­bru­a­ri nieu­we te­le­foons wil­len pre­sen­te­ren. (Di­gi­taal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.