Meis­je mis­bruikt na per on­ge­luk bin­nen­lo­pen man­nen­toi­let

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een 5-ja­rig Au­stra­lisch meis­je is ver­kracht na­dat ze per ver­gis­sing het ver­keer­de toi­let bin­nen­ging. Het meis­je was met haar moe­der in een park in de plaats Oran­ge, zo’n 250 ki­lo­me­ter ten wes­ten van Syd­ney, toen ze naar het toi­let moest en per on­ge­luk bij de he­ren naar bin­nen liep.

Toen het kind wat lan­ger weg­bleef, ging de moe­der op on­der­zoek uit. Haar doch­ter­tje ver­tel­de haar dat ze be­na­derd was door een man en ver­vol­gens was mis­bruikt. De po­li­tie werd er­bij ge­haald en agen­ten gin­gen op zoek naar de voort­vluch­ti­ge ver­dach­te. Na 24 uur kon­den ze een 37-ja­ri­ge man ar­res­te­ren. Hij wordt be­schul­digd van sek­su­e­le om­gang met kin­de­ren van jon­ger dan 10 jaar oud en zit in de cel. De man moet van­daag voor­ko­men. (AD.NL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.