Een bar uit­slui­tend voor mooie men­sen

Times of Suriname - - PANORAMA -

De da­ting­site voor mooie men­sen, Beau­ti­ful Pe­o­p­le, gaat uit­brei­den naar Re­al Li­fe. Er komt in Los An­ge­les een bar waar al­leen le­den van de club wel­kom zijn. Mooie men­sen dus.

‘Mooi’ is een re­la­tief be­grip, dus wie be­paalt dat? Greg, de ei­ge­naar van Beau­ti­ful Pe­o­p­le. “Het is niet gek,” zegt hij. “We wil­len al­le­maal het liefst om­ge­ven zijn door men­sen zo­als wij­zelf.” Om lid te kun­nen wor­den van de si­te en dus toe­gang te heb­ben tot de bar, moet je een paar fo­to’s van je­zelf stu­ren, waar­op goed is te zien hoe je er uit­ziet. De fo­to bij dit ar­ti­kel is van een lid. Goed­ge­keurd door Greg.

(MSN.COM/fo­to: wel.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.