Uit de rechts­zaal Acht­tien­de von­nis voor in­bre­ker

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Vij­ay­koe­mar B kreeg gis­te­ren het acht­tien­de von­nis op zijn naam. Hij werd ver­oor­deeld tot vijf­tien maan­den cel­straf voor het ple­gen van twee in­bra­ken in een win­kel op 26 en 27 april. Rech­ter Di­nesh Se­wra­tan zegt dat de man geen le­ring heeft ge­trok­ken uit zijn eer­de­re ver­oor­de­lin­gen. Daar­om vindt hij dat er geen re­den is om af te wij­ken van de strafeis van het Open­baar Mi­nis­te­rie. Op 26 april kwam bij de po­li­tie de eer­ste mel­ding van in­braak. Twee kran­ten­le­ve­ran­ciers merk­ten dat de rol­poort bij een win­kel op een kier openstond. Ze za­gen Vij­ay­koe­mar B in de om­ge­ving en scha­kel­den de po­li­tie in. De po­li­tie ging naar de lo­ca­tie en sprak met de win­ke­lier die ver­tel­de dat hij wel ge­stom­mel in zijn zaak had ge­hoord, maar nie­mand had ge­zien. Bij een con­tro­le bleek dat geld uit de kas­sa was weg­ge­no­men. De da­der had de ga­ra­ge­deur van de win­kel ge­for­ceerd om het pand te be­tre­den. De win­ke­lier ging ca­me­ra­beel­den na die ook aan de po­li­tie wer­den ge­toond. Op de beel­den is een man te zien die ge­lij­ke­nis­sen ver­toont met Vij­ay­koe­mar B. Op 27 april brak de man weer in de win­kel in, waar­bij het alarm af­ging. Vij­ay­koe­mar B werd toen aan­ge­hou­den. Op ca­me­ra­beel­den werd hij aan zijn kle­ding her­kend als de da­der. De be­na­deel­de win­ke­lier heeft de man po­ si­tief her­kend. Vol­gens hem was de ver­oor­deel­de een keer in de win­kel, waar­bij hij lang rond­liep. De win­ke­lier zegt dat de man toen slechts een pak chips had ge­kocht. Vij­ay­koe­mar B is eer­der in aan­ra­king ge­ko­men met de po­li­tie. Hij bleef gis­te­ren er­bij dat hij on­schul­dig is. Hij be­weert de win­ke­lier niet te ken­nen. “Ik ken die man niet. Hij be­schul­digt mij. Ik ben on­schul­dig”, zegt Vij­ay­koe­mar B.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.