Twaalf­ja­ri­ge in wo­ning ver­kracht

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Een twaalf­ja­rig meis­je is in de nacht van za­ter­dag op zon­dag in haar wo­ning in Paramaribo ver­kracht. Ze ver­klaar­de bij de po­li­tie dat zij sa­men met haar drie zus­jes en broer­tje lag te sla­pen, toen zij ie­mand hoor­de klop­pen op de voor­deur. Om­dat zij bang was, nam zij een deken en zij be­dek­te haar li­chaam daar­mee. Op een ge­ge­ven mo­ment hoor­de zij dat de ka­mer­deur open­ging en zij voel­de dat ie­mand aan haar voe­ten trok. Ze zet­te de deken van haar af en merk­te dat een man ge­kleed in een groe­ne kor­te broek en zwar­te trui haar van het bed trok. Toen zij la­waai wil­de ma­ken, be­dreig­de de man haar met een mes dat hij bij zich had. Hij zei haar te zul­len ver­moor­den in­dien zij la­waai zou ma­ken. De man bracht haar naar de keu­ken waar zij haar kle­ren moest weg­ha­len. Hij liep ver­vol­gens naar bui­ten en haal­de een wit­te bad­doek, wel­ke aan de moe­der van het meis­je toe­be­hoort, van de was­lijn en spreid­de die op de vloer. Toen de da­der merk­te dat zij haar kle­ding niet weg­haal­de, kleed­de hij haar he­le­maal uit. Het meis­je was ge­kleed in een rok en jac­ket. Hier­na zei hij haar op de bad­doek te gaan lig­gen.

Uit vrees voor de man, daar hij een mes in zijn hand had, is zij op de vloer gaan lig­gen. De man nam spijs­olie uit de keu­ken­kast, waar­mee hij zijn ge­slachts­deel in­smeer­de. Hier­na ver­kracht­te hij de min­der­ja­ri­ge. Na de daad ver­liet de man de plaats. Het meis­je zocht naar de te­le­foon van haar moe­der, maar kon die niet vin­den. Ver­moe­de­lijk heeft de man de cel­lu­lair weg­ge­no­men. Het slacht­of­fer is ver­vol­gens een tan­te gaan roe­pen en ze ver­tel­de haar wat haar was over­ko­men. Haar ou­ders wa­ren ten tij­de van de ver­krach­ting aan het werk. Bij de po­li­tie is mel­ding ge­maakt van dit ge­val en er is aan­gif­te ge­daan. Het slacht­of­fer ver­klaar­de dat zij de da­der va­ker in de om­ge­ving van een win­kel heeft zien staan. Ze klaag­de van pijn en werd ver­we­zen naar de Spoed­ei­sen­de Hulp. De po­li­tie heeft een bad­doek die be­smeurd was met bloed in de keu­ken aan­ge­trof­fen en in be­slag ge­no­men. Ook wer­den de on­der­broek van het meis­je en de fles met spijs­olie in be­slag ge­no­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.