Rech­ter hoort ge­van­ge­nis­di­rec­teur

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO ­ Rech­ter Di­nesh Se­wra­tan heeft gis­te­ren de di­rec­teur van een ge­van­ge­nis ge­hoord in de straf­zaak te­gen Jur­main M. De man is bij ver­stek ver­oor­deeld. Van­uit de in­rich­ting waar hij is op­ge­slo­ten, te­ken­de hij ver­zet aan dat wordt be­han­deld door Se­wra­tan. De ge­van­ge­nis­di­rec­teur ver­ klaart dat de ge­de­ti­neer­de ken­baar heeft ge­maakt dat hij ver­zet wil­de aan­te­ke­nen. In dat ver­band nam de in­rich­ting con­tact op met de Grif­fie die een for­mu­lier hier­voor op­stuur­de. De ge­van­ge­ne werd toen in de ge­le­gen­heid gesteld, het for­mu­lier in te vul­len. Hij vul­de dit ech­ter ver­keerd in, waar­door hij in plaats van ver­zet, ho­ger be­roep aan­te­ken­de. Hij vul­de daar­na weer een for­mu­lier in dat werd op­ge­stuurd voor de Grif­fie. Se­wra­tan zegt dat de wet aan­geeft dat ver­zet kan wor­den aan­ge­te­kend door de be­lang­heb­ben­de zelf, door een ad­vo­caat of ie­mand die daar­toe wordt ge­mach­tigd. In het ge­val van Jur­main M komt het over als­of hij zelf is ge­weest om het ver­zet aan te te­ke­nen, maar dat heeft niet plaats­ge­von­den. Het is wel ge­beurd in de wet­te­lijk aan­ge­ge­ven pe­ri­o­de. Op 13 de­cem­ber neemt de rech­ter een be­sluit over het aan­ge­te­ken­de ver­zet.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.