Man ont­kent be­ro­ving

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO ­ Mit­chel S ont­kent dat hij op 12 ju­li een mi­li­tair die als taxi­chauf­feur werk­te, heeft be­roofd. Vol­gens hem stond de aan­ge­ver hem zelf zijn te­le­foon af. Het slacht­of­fer ver­klaar­de gis­te­ren dat de man SRD 145, 10 eu­ro en een mo­bie­le te­le­foon van hem heeft weg­ge­no­men. Hij ver­telt dat hij mi­li­tair van be­roep is, maar in zijn vrije tijd rijdt hij taxi. Hij reed over de weg toen de ver­dach­te hem stop­te voor een rit. De man hield de be­na­deel­de voor dat er iet­wat ver­der­op een feest­je gaan­de was, waar en­ke­le man­nen moesten wor­den op­ge­haald. De chauf­feur reed naar het fee­st­adres waar ook man­nen in de au­to stap­ten. Op een ge­ge­ven mo­ment plaatste Mit­chel S een scherp voor­werp te­gen de nek van de be­na­deel­de en dreig­de hem te zul­len ver­won­den. De be­na­deel­de ver­nam ach­ter­af dat de ver­dach­te dit eer­der heeft ge­daan met an­de­re taxi­chauf­feurs. Mit­chel S blijft er­bij dat hij het slacht­of­fer niet heeft be­dreigd. Op 13 de­cem­ber zal de of­fi­cier van jus­ti­tie haar strafeis pre­sen­te­ren. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.