Brand in bo­ven­ver­die­ping wo­ning

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO ­ De bo­ven­ver­die­ping van een wo­ning aan de Pt Pal­tan Te­wa­rie­weg in Paramaribo stond maan­dag­avond in brand. Vol­gens brand­weer­voor­lich­ter Ol­ton Pi­nas kwam de mel­ding om 22.17 uur bin­nen. Het gaat om een hoog­bouw ste­nen wo­ning. Er wo­nen vijf per­so­nen in het huis; twee vrou­wen, twee man­nen en een kind. Pi­nas zegt dat het pand wel ver­ze­kerd is. Er de­den zich geen per­soon­lij­ke on­ge­luk­ken voor. Vol­gens hem is het niet be­kend waar de brand be­gon en wat de oor­zaak is. Het is ver­der niet be­kend of er gas­ci­lin­ders op de bo­ven­ver­die­ping wa­ren. De in­boe­del van de bo­ven­ver­die­ping heeft scha­de op­ge­lo­pen. De po­li­tie on­der­zoekt de oor­zaak van de brand. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.