Waterman 21 ja­nu­a­ri - 18 fe­bru­a­ri

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Je te­le­foon staat rood­gloei­end. Je kunt met een nieu­we re­la­tie te ma­ken krij­gen en de­ze zal ge­paard gaan met een for­se por­tie ge­luk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.