Cel en tbs voor pe­do­sek­su­eel Veen­en­daal

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

UTRECHT - Jan H. uit Veen­en­daal moet an­der­half jaar de cel in en krijgt tbs met voor­waar­den op­ge­legd, om­dat hij op­nieuw is be­trapt op het down­lo­a­den en ver­sprei­den van kin­der­por­no. Ook moet hij een voor­waar­de­lij­ke cel­straf van een jaar die hij eer­der al op­liep nu als­nog uit­zit­ten. Dat heeft de rech­ter in Utrecht gis­te­ren be­slo­ten. Te­gen de man was 2,5 jaar cel en tbs ge­ëist. De Veen­en­da­ler zat in 2013 al een straf uit voor het be­zit van kin­der­por­no en sek­su­eel mis­bruik. Toen hij op vrije voe­ten kwam, ging hij weer in zijn ou­de, kin­der­rij­ke buurt wo­nen. Bur­ge­mees­ter Wou­ter Kolff van Veen­en­daal wil­de hem al­ler­lei be­per­kin­gen op­leg­gen, maar dat mocht niet van de rech­ter. Ach­ter­af bleek dat de man in de tijd dat de rechts­za­ken over zijn ge­bieds­ver­bod speel­den al­weer kin­der­por­no ver­za­mel­de.

De man be­tuig­de twee we­ken ge­le­den spijt over zijn ge­drag. De rech­ter vindt dat hij nu tij­dens zijn be­han­de­ling kan la­ten zien dat hij echt wil ver­an­de­ren. Mocht blij­ken dat dit niet lukt, dan kan hij on­ge­li­mi­teer­de tbs krij­gen zo­dat hij niet op­nieuw on­vol­doen­de be­han­deld te­rug­keert in de sa­men­le­ving. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.