Ar­res­ta­ties bij ac­tie te­gen drugs in Lim­burg

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

VENLO - In Lim­burg was gis­ter­och­tend een gro­te po­li­tie­ac­tie aan de gang te­gen wit­was­sen, drugs­han­del en be­las­ting­frau­de. Ruim hon­derd me­de­wer­kers van po­li­tie, Jus­ti­tie en de fis­cus door­zoe­ken pan­den in Venlo en om­ge­ving. Drie ver­dach­ten van 28, 31 en 38 jaar uit die stad zijn op­ge­pakt.

Aan de ac­tie ging lang­du­rig on­der­zoek voor­af naar een be­drijf in Venlo dat zou die­nen als dek­man­tel voor han­del in ver­do­ven­de mid­de­len. “De po­li­tie door­zoekt ne­gen lo­ca­ties in Venlo en drie net over de grens bij Venlo. Bij de ac­ties zijn ver­schil­len­de par­tij­en ac­tief: po­li­tie­teams met hon­den en FIOD. Spe­ci­a­lis­ten van De­fen­sie zoe­ken naar ver­bor­gen ruim­tes in de pan­den”, al­dus de po­li­tie.

Eer­der zijn bij een drugs­ac­tie in Zuid-Ne­der­land vijf­tien ar­res­ta­ties ver­richt. Bij in­val­len op der­tig plek­ken wer­den wa­pens, con­tan­te geld­be­dra­gen, drugs en che­mi­ca­li­ën aan­ge­trof­fen. Vol­gens de po­li­tie heeft de po­li­tie­ac­tie gis­ter­och­tend geen ver­band met de eer­de­re ac­tie, de zo­ge­he­ten ope­ra­tie Tref­punt. De po­li­tie ver­wacht nog be­zig te zijn met door­zoe­kin­gen en in­be­slag­na­mes. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.