Frau­de via

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

AMSTERDAM - Oplich­ters ma­ken han­dig ge­bruik van een nieu­we fea­tu­re van Whats­App: vi­deo­bel­len. Ge­brui­kers die in de truc trap­pen ha­len een vi­rus bin­nen, en dat is pre­cies wat de frau­deurs wil­len.

Be­rich­ten­ser­vi­ce Whats­App kon­dig­de vo­ri­ge week aan dat ge­brui­kers van­af dat mo­ment kon­den gaan vi­deo­bel­len met de app. De up­da­te werd ech­ter ge­lei­de­lijk uit­ge­rold en de hac­kers maak­ten vol­gens in­ter­na­ti­o­na­le tech-me­dia en het Ne­der­land­se whatsap­pen. nl han­dig ge­bruik van het on­ge­duld van de ge­brui­kers.

Die wor­den via be­richt­jes uit­ge­no­digd om vi­deo­bel­len te ac­ti­ve­ren via een link. “Al­leen men­sen die de­ze uit­no­di­ging toe­ge­stuurd heb­ben ge­kre­gen, kun­nen de­ze op­tie in­stal­le­ren”, claimt het be­richt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.