Mour­in­ho legt uit

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Hen­rikh Mk­hi­ta­ry­an heeft sinds sep­tem­ber geen en­ke­le mi­nuut in de Pre­mier Le­a­gue meer ge­speeld. De mid­den­vel­der, die af­ge­lo­pen zo­mer voor 42 mil­joen eu­ro van Borus­sia Dort­mund over­kwam, kwam sinds de stads­der­by te­gen Man­ches­ter Ci­ty al­leen nog in ac­tie als in­val­ler in het Eu­ro­pa Le­a­gue-du­el met Fe­ner­bah­çe. Veel voet­bal­lief­heb­bers vra­gen zich af wat er speelt rond­om Mk­hi­ta­ry­an, die af­ge­lo­pen za­ter­dag niet eens in de wed­strijd­se­lec­tie voor het du­el met Ar­sen­al (1-1) zat. “Ik ver­tel­de Mk­hi­ta­ry­an dat het geen ge­schik­te wed­strijd voor hem was”, zo ver­klaart ma­na­ger Jo­sé Mour­in­ho dins­dag de af­we­zig­heid van de Ar­meen. “Tien of twin­tig mi­nu­ten in­val­len is niets voor hem. Hij heeft be­hoef­te aan min­der druk en be­te­re om­stan­dig­he­den om zijn kwa­li­tei­ten te la­ten zien.”

“Ik denk dat hij een goe­de wed­strijd no­dig heeft en ik denk dat hij moet star­ten, óf een twee­de helft moet spe­len.” Man­ches­ter Uni­ted speelt don­der­dag in ei­gen huis te­gen Fey­en­oord, in het ka­der van de groeps­fa­se van de Eu­ro­pa Le­a­gue. “Ik heb hem ver­teld dat hij te­gen Fey­en­oord gaat spe­len”, zo stelt de Por­tu­gees. “Hij doet zijn best. Hij is niet blij, maar hij uit zijn frus­tra­ties op een goe­de ma­nier. Dat wil zeg­gen: mond dicht, hard wer­ken en pro­be­ren om zich aan te pas­sen.”

(VZ)

Hen­rikh Mk­hi­ta­ry­an (r) is de af­ge­lo­pen we­ken op een zijspoor be­land bij Man­ches­ter Uni­ted. (Foto: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.