Rob­ben mist CL-wed­strijd te­gen Rost­ov

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ar­jen Rob­ben moet de Cham­pi­ons Le­a­gue­wed­strijd van Bay­ern Mün­chen te­gen FK Rost­ov aan zich voor­bij la­ten gaan. De vleu­gel­aan­val­ler er­vaart nog te veel last van een ham­string­bles­su­re die hij ruim een week ge­le­den over­hield aan het WK-kwa­li­fi­ca­tie­du­el van het Ne­der­land­se elf­tal met Luxem­burg. Dat meld­de het ANP dins­dag­och­tend. Rob­ben zat za­ter­dag al op de tri­bu­ne tij­dens de com­pe­ti­tie­top­per te­gen Borus­sia Dort­mund (1-0 ne­der­laag). Als de in­ter­na­ti­o­nal fit ge­noeg was ge­weest om in Rus­land aan de af­trap te ver­schij­nen, zou hij voor­ma­lig werk­ge­ver PSV een hand­je ge­hol­pen kun­nen heb­ben in de strijd om over­win­te­ring in Eu­ro­pees ver­band.

Bay­ern en groeps­hoofd At­lé­ti­co Ma­drid heb­ben zich al ver­ze­kerd van de acht­ste fi­na­les van de Cham­pi­ons Le­a­gue, ter­wijl Rost­ov en PSV strij­den om plek drie. Bei­de clubs heb­ben pas één punt ver­za­meld in de groeps­fa­se. De Eind­ho­ve­na­ren ne­men het woens­dag in het Vi­cen­te Cal­derón op te­gen At­lé­ti­co; in de laat­ste speel­ron­de wacht een thuis­wed­strijd te­gen de Rus­si­sche con­cur­rent. (VZ)

Ar­jen Rob­ben mist van­daag de Cham­pi­ons Le­a­gue-wed­strijd te­gen Rost­ov we­gens een ham­string­bles­su­re. (Foto: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.