Na­po­li wil Dol­berg

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Na­po­li heeft zich ge­voegd bij de steeds gro­ter wor­den­de lijst van clubs met in­te­res­se in Kasper Dol­berg. Vol­gens trans­fer­markt­ex­pert Gi­an­lu­ca Di Mar­zio van Sky Ita­lia zijn de Ita­li­a­nen de af­ge­lo­pen we­ken over­tuigd ge­raakt van de aan­val­ler van Ajax, na­dat tech­nisch di­rec­teur Cris­ti­a­no Gi­unt­oli meer­de­re wed­strij­den per­soon­lijk heeft be­zocht.

Dol­berg kwam zon­dag nog tot een hat­trick te­gen NEC (5-0) en staat in­mid­dels op acht doel­pun­ten in twaalf com­pe­ti­tie­wed­strij­den. Na­po­li be­seft dat het snel moet han­de­len, want clubs als Man­ches­ter Uni­ted, Man­ches­ter Ci­ty, Chel­sea, Ever­ton en Ju­ven­tus wer­den reeds met de Deen­se sen­sa­tie in ver­band ge­bracht. Dol­berg zelf heeft de in­ten­tie uit­ge­spro­ken om ‘heel lang’ in Amsterdam te blij­ven en vo­ri­ge week ver­tel­de di­rec­teur Marc Over­mars nog dat de jon­ge­ling niet toe is aan een stap naar het bui­ten­land. “Hij is veel te jong om naar het bui­ten­land te gaan en moet eerst een paar jaar hier voet­bal­len. Het gaat om pres­te­ren over een lan­ge­re pe­ri­o­de. Niet een paar goals in de Ere­di­vi­sie, maar maak er eerst maar eens twin­tig elk jaar”, be­na­druk­te de be­leids­be­pa­ler in ge­sprek met Ajax TV. Af­ge­lo­pen zo­mer deed Over­mars al za­ken met Na­po­li. I Par­te­n­op­ei leg­den 32 mil­joen eu­ro neer voor Arek Mi­lik, die na een uit­ste­kend be­gin zwaar ge­bles­seerd raak­te. Mo­ge­lijk kan de Pool in ja­nu­a­ri weer speel­mi­nu­ten ma­ken.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.