Au­rier mag En­ge­land niet in

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Een flin­ke te­gen­val­ler voor Ser­ge Au­rier en Pa­ris Saint-Ger­main. De Ivo­ri­aan­se ver­de­di­ger wordt geen toe­gang ver­leend tot Groot-Brittannië. In een sta­te­ment op de club­web­si­te re­a­geert de Fran­se top­club ver­bijs­terd en ver­ont­waar­digd: “Dit tast de in­te­gri­teit van de Cham­pi­ons Le­a­gue aan.”

PSG le­ver­de naar ei­gen zeg­gen op 18 ok­to­ber al­le be­no­dig­de do­cu­men­ten aan om de Ivo­ri­aan mee te kun­nen la­ten rei­zen. Op 21 ok­to­ber werd hem zon­der pro­ble­men een vi­sum ver­leend. Ech­ter, op 16 no­vem­ber werd de­ze weer in­ge­trok­ken naar aan­lei­ding van de ver­oor­de­ling van Au­rier eind sep­tem­ber van dit jaar. Hij werd ver­oor­deeld tot twee maan­den cel­straf voor mis­han­de­ling van een po­li­tie­agent.

Au­rier ging in be­roep te­gen de­ze uit­spraak. In af­wach­ting van die uit­spraak mag hij dus niet spe­len in de Cham­pi­ons Le­a­gue te­gen Ar­sen­al in Lon­den. Pa­ris Saint-Ger­main is boos over het be­sluit van de En­gel­se re­ge­ring, wel­ke pas gis­te­ren be­kend werd. “Dit is res­pect­loos naar de club.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.