Llo­ren­te denkt niet aan ver­trek

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Fer­nan­do Llo­ren­te kan de hoog­ge­span­nen ver­wach­tin­gen bij Swan­sea Ci­ty nog niet waar­ma­ken. De spits werd af­ge­lo­pen zo­mer met veel bom­ba­rie van Se­vil­la over­ge­no­men, maar met slechts één doel­punt in ne­gen Pre­mier Le­a­gue-op­tre­dens val­len de cij­fers wat te­gen.

Je­sus Llo­ren­te, broer en zaak­waar­ne­mer van Fer­nan­do, er­kent de pro­ble­men. “Het gaat in­der­daad niet zo­als ge­pland. Het ging mis op het mo­ment dat Swan­sea ma­na­ger Fran­ce­s­co Guido­lin de laan uit stuur­de. Hij was het die Fer­nan­do erg graag wil­de heb­ben”, ver­telt Je­sus Llo­ren­te aan Tut­to­mer­ca­to­web.

Over een ver­trek den­ken de Llo­ren­tes niet na. “Mijn broer wil blij­ven en zijn top­ni­veau ha­len. Een trans­fer naar Na­po­li? Nee dat zit er ze­ker niet in. Fer­nan­do heeft met veel ple­zier in Ita­lië bij Ju­ven­tus ge­voet­bald en zal daar­om nooit voor een an­de­re Ita­li­aan­se club uit­ko­men. Fer­nan­do is een Ju­ven­ti­no.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.