Ibra­hi­mo­vic hint naar VS

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Zla­tan Ibra­hi­mo­vic werd af­ge­lo­pen zo­mer al gel­inkt aan een over­stap naar de Ma­jor Le­a­gue Soc­cer, en geeft nu zelf aan er voor open te staan om zijn loopbaan in de toe­komst te ver­vol­gen in de Ver­e­nig­de Sta­ten.

Ibra­hi­mo­vic te­ken­de af­ge­lo­pen zo­mer bij Man­ches­ter Uni­ted. Hij ligt daar tot aan het ein­de van het sei­zoen vast en heeft de op­tie ge­kre­gen om nog een jaar lan­ger te blij­ven. Maar wel­licht ver­laat hij de Pre­mier Le­a­gue al na een sei­zoen om in Ame­ri­ka te gaan voet­bal­len. “Dat zie ik als een heel gro­te op­tie”, zegt Ibra­hi­mo­vic in het Zweed­se Af­ton­bladet.

“Ik zie me­zelf de VS ver­o­ve­ren, zo­als ik dat ook heb ge­daan met Eu­ro­pa”, ver­volgt Ibra­hi­mo­vic. “Veel men­sen blij­ven tij­dens hun car­ri­è­re op een plek. Ik heb rond­ge­reisd zo­als Na­po­le­on, ie­der land waar ik kwam heb ik ver­o­verd. Dus mis­schien moet ik doen wat Na­po­le­on niet heeft ge­daan, en dat is de At­lan­ti­sche Oce­aan over­ste­ken en ook de Ver­e­nig­de Sta­ten ver­o­ve­ren.” (VZ)

Zla­tan Ibra­hi­mo­vic werd af­ge­lo­pen zo­mer al gel­inkt aan een over­stap naar de Ma­jor Le­a­gue Soc­cer. Hij geeft nu zelf aan er voor open te staan. (Foto: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.