Man­ches­ter Uni­ted op­nieuw in ver­le­gen­heid

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Het be­vei­li­gings­ap­pa­raat van Man­ches­ter Uni­ted is op­nieuw in ver­le­gen­heid ge­bracht. Twee bui­ten­land­se stu­den­ten slaag­den er­in om vrij­dag on­ge­merkt te over­nach­ten op Old Traf­ford na een rond­lei­ding, zo meldt de Dai­ly Mail. Het duo wil­de za­ter­dag dol­graag bij de top­per te­gen Ar­sen­al zijn, maar de tic­kets wa­ren uit­ver­kocht. Zo­doen­de be­dach­ten de sup­por­ters het idee om een sta­di­on­tour bij te wo­nen, om zich ver­vol­gens te ver­stop­pen in de toi­let­ten en de nacht door te bren­gen in het sta­di­on bij een tem­pe­ra­tuur van 2 gra­den Cel­si­us. Ze wer­den op za­ter­dag­och­tend ge­von­den, nog voor de wed­strijd te­gen Ar­sen­al. “We snap­pen dat sup­por­ters he­mel en aar­de be­we­gen om on­ze wed­strij­den te be­zoe­ken, maar de­ze sup­por­ters zijn iets te ver ge­gaan”, zegt een woord­voer­der van de club.

In mei raak­te de be­vei­li­ging op Old Traf­ford ook al in op­spraak. Op de laat­ste speel­dag van het sei­zoen werd het du­el met Bour­ne­mouth uit­ge­steld van­we­ge de vondst van een nep­bom, die was ach­ter­ge­la­ten na een oe­fe­ning. Toch stelt de woord­voer­der dat er dit week­end geen drei­gen­de si­tu­a­tie ont­staan kon zijn. “Het feit dat de sup­por­ters en hun be­zit­tin­gen voor­af wer­den on­der­zocht, maakt dat we er­van over­tuigd zijn dat er geen vei­lig­heids­ri­si­co was.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.