Ro­nal­do na EK-fi­na­le

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Cris­ti­a­no Ro­nal­do werd af­ge­lo­pen zo­mer Eu­ro­pees kampioen met Por­tu­gal. De fi­na­le te­gen Frank­rijk liep voor hem uit op een nacht­mer­rie, ter­wijl de­ze wel werd ge­won­nen. In de eer­ste helft viel de ster­spe­ler ge­bles­seerd uit en hij ver­liet hui­lend het veld. La­ter stond hij als een trai­ner langs het veld zijn ploeg naar de over­win­ning te schreeu­wen. “Ik ben daar een grens over­ge­gaan”, al­dus de in­ter­na­ti­o­nal maan­den la­ter. Ro­nal­do kreeg een tac­kle te ver­wer­ken van Di­mi­tri Pay­et. In eer­ste in­stan­tie dacht de Por­tu­ge­se aan­val­ler dat de scha­de wel mee­viel. “Maar toen ik be­gon te ren­nen, werd mijn knie dik­ker en re­a­li­seer­de ik me dat ik niet ver­der kon. Ik snel­de naar de kleed­ka­mer in de hoop snel dui­de­lijk­heid te kun­nen krij­gen van de team­dok­ter, maar dat ging niet”, al­dus Ro­nal­do in een in­ter­view met Fran­ce Foot­ball. De tra­nen rol­den over zijn wan­gen toen Ro­nal­do het veld ver­liet. “Ik huil­de om­dat ik bang was dat het se­ri­eu­zer zou zijn. Ik dacht dat ik iets had ge­scheurd, maar de dok­ter stel­de me toen ge­rust. Ik ben de wed­strijd toen op te­le­vi­sie gaan kij­ken”, ver­volgt de 31-ja­ri­ge aan­val­ler. “Ik sprong rond in de kleed­ka­mer, om­dat ik de span­ning niet aan kon, toen ben ik naar de bank ge­gaan. Ik ben daar een grens over­ge­gaan, in de goe­de zin van het woord. Ik moe­dig­de mijn ploeg­ge­no­ten aan alsf ik de trai­ner was. Ik wist dat het nut­tig was om­dat mijn ploeg­ge­no­ten me res­pec­te­ren.”

Ro­nal­do geeft ten slot­te aan dat hij niet had ver­wacht het EK te win­nen met Por­tu­gal. “Als je be­gint aan een sei­zoen in de Cham­pi­ons Le­a­gue, dan weet je dat je kan win­nen. Maar met Por­tu­gal weet je dat er vijf of zes teams be­ter zijn.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.