Pro­mes krijgt ad­vies

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Quin­cy Pro­mes staat vol­gens de En­gel­se pers in de be­lang­stel­ling van Li­ver­pool. De bui­ten­spe­ler pres­teert met 36 doel­pun­ten in 69 wed­strij­den uit­ste­kend bij Spar­t­ak Mos­kou, maar And­rei Kan­chels­kis ver­wacht niet dat Pro­mes zal sla­gen op An­field. De voor­ma­li­ge mid­den­vel­der vindt hem voor dat ni­veau niet goed ge­noeg. “Ik denk niet dat Pro­mes ge­schikt is voor het spel van Li­ver­pool. Quin­cy heeft vrij­heid no­dig in zijn spel en die krijgt hij niet bij Li­ver­pool, denk ik.” Kan­chels­kis denkt daar­naast dat Pro­mes niet be­ter is dan Sa­dio Ma­né, de mo­ge­lij­ke con­cur­rent van Pro­mes in En­ge­land. “Ma­né steekt met kop en schou­ders bo­ven Pro­mes uit”, ver­telt Kan­chels­kis aan SportEx­press. De voor­ma­li­ge spe­ler van on­der meer Man­ches­ter Uni­ted ver­wacht dan ook niet dat de in­te­res­se van Li­ver­pool con­creet wordt: “Ik denk niet dat Li­ver­pool echt in­te­res­se heeft. Het is een ge­rucht en daar blijft het ook bij.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.