Bran­don ver­wacht ge­mo­ti­veer­de The Li­ons

Times of Suriname - - SPORT -

ZAAL­VOET­BAL - “Trai­ner Stan­ley Lams­berg en The Li­ons ken­nen­de, zal het team ze­ker te­rug ko­men”, zegt trai­ner Gi­no Bran­don van Ka­bel Boyz-LG. Van­daag in de Antho­ny Ne­sty­sport­hal zal de twee­de hoofd­klas­se play-offs van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal Bond ge­speeld wor­den. Ka­bel Boyz-LG staat in de best of drie wed­strij­den voor met 1-0.

Bran­don zegt dat de voor­be­rei­din­gen goed zijn ver­lo­pen naar de­ze twee­de wed­strijd toe. “Er is ge­werkt aan de fou­ten die het team had ge­maakt in de wed­strijd”. De oe­fen­mees­ter was voor­al niet te spre­ken over de drie doel­pun­ten die The Li­ons ge­scoord had, uit de fou­ten van zijn team. Bran­don weet dat de twee­de wed­strijd las­tig gaat wor­den. The Li­ons is te­gen de muur ge­drukt en het gaat ko­men. “Ik heb mijn jon­gens daar­op voor­be­reid en ze ook er­op ge­we­zen”. Bran­don wil de­ze se­rie van­daag af­ron­den, maar hij weet dat er van al­les kan ge­beu­ren.

Trai­ner Lams­berg van The Li­ons zegt dat de fou­ten in de eer­ste wed­strijd hun de das heeft om­ge­daan. De oe­fen­mees­ter zegt dat het team de kan­sen heeft ge­had om te sco­ren, maar het heeft ge­faald. Dit is The Li­ons la­ter fa­taal ge­wor­den. Het team heeft ver­der ook ge­werkt aan de fou­ten van de eer­ste wed­strijd. Voor Lams­berg zit er niets an­ders op dan de twee­de wed­strijd te win­nen en zo een der­de wed­strijd te for­ce­ren. Hij weet dat dit niet mak­ke­lijk zal gaan.

Trai­ner Gi­no Bran­don van Ka­bel Boyz-LG ver­wacht een moei­lij­ke wed­strijd te­gen The Li­ons.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.