Ka­bel Boyz 2 kan zich plaat­sen voor de fi­na­le

Times of Suriname - - SPORT -

ZAAL­VOET­BAL - Ka­bel Boyz 2 kan zich van­daag plaat­sen voor de fi­na­le van de play-offs van de eer­ste klas­se van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond. Het team moet van­daag, in de twee­de wed­strijd van de­ze se­rie, wel win­nen van Si­lent. In de eer­ste wed­strijd was Ka­bel Boyz 2 met 2-1 te sterk voor Si­lent. Bij winst voor Ka­bel Boyz 2 gaat het team recht­streeks naar de fi­na­le, ter­wijl Si­lent naar de her­kan­sings­se­rie gaat. Als Si­lent van­daag wint, dan zal de se­rie­stand ge­lijk­ge­trok­ken wor­den naar 1-1 en een der­de en be­slis­sen­de ga­me zal ge­speeld wor­den.

Si­lent had het heel moei­lijk om in de eer­ste wed­strijd doel­pun­ten te ma­ken. Het scoor­de in dit du­el maar een keer met nog en­ke­le mi­nu­ten te gaan. Het team zal van­daag be­ter voor de dag moe­ten ko­men als het Ka­bel Boyz 2 wil ver­slaan. Ka­bel Boyz 2, dat zich als kop­lo­per plaatste voor de play-offs, zal er al­les aan doen om de­ze se­rie zo snel mo­ge­lijk af te ron­den en een plaats in de fi­na­le te be­mach­ti­gen. Ka­bel Boyz won in de al­ge­me­ne ron­de het eer­ste du­el met 5-3 van Si­lent en in de twee­de ron­de won Si­lent met de­zelf­de cij­fers van Ka­bel Boyz 2. De teams wa­ren dus ge­waagd aan el­kaar in de al­ge­me­ne ron­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.