Jo­poi weet niets van SNL

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Het voet­bal­team van de Po­li­tie (PVV) zal het van­daag in het Es­sed­sta­di­on op­ne­men te­gen het voet­bal­team van het Su­ri­naams Na­ti­o­naal Le­ger (SNL). PVV staat op de acht­ste plaats met drie pun­ten, ter­wijl SNL nog geen pun­ten heeft.

Trai­ner Raymond Jo­poi van PVV zegt dat hij het spel van zijn te­gen­stan­der in de eer­ste tien tot vijf­tien mi­nu­ten gaat le­zen, om dan toe te slaan. De oe­fen­mees­ter heeft nog geen en­ke­le wed­strijd van SNL ge­zien, waar­door hij het spel­sys­teem van de te­gen­stan­der niet kent. De coach heeft wel ge­hoord dat het team snel­le jon­gens heeft die op tem­po spe­len, maar ver­der weet hij niets van SNL. De oe­fen­mees­ter zegt dat er mo­ti­va­tie is bin­nen zijn team. Dat is vol­gens hem voor­al ver­sterkt na de over­win­ning op Jong Ram­baan (2-1). Hij zegt dat de trai­nin­gen goed ver­lo­pen en hij hoopt ook de­ze wed­strijd te win­nen. PVV ver­loor zijn ope­nings­wed­strijd te­gen Leo Vic­tor met 5-2.

Bij SNL gaan za­ken nog niet goed. Het team heeft bei­de wed­strij­den ver­lo­ren en heeft in de twee wed­strij­den al zes doel­pun­ten te­gen ge­kre­gen. SNL ver­loor de ope­nings­wed­strijd van Jong Ram­baan met 3-1, na nog voor te heb­ben ge­staan. In de twee­de wed­strijd was Leo Vic­tor met 3-0 te sterk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.