Hind Boys blijft on­ge­sla­gen

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Hind Boys blijft on­ge­sla­gen in de eer­ste­klas­se­com­pe­ti­tie van de Li­vor­no Sport Or­ga­ni­sa­tie. Het team won in het Ed­dy Black­mans­ta­di­on van Hin­de­laya met 3-0, na een 2-0 rust­stand.

Hind Boys ken­de een droom­start. Bin­nen twee mi­nu­ten stond het team ruim voor met 2-0. Al in de eer­ste mi­nuut werd de sco­re ge­o­pend door Ri­tesh Ram­din, waar­na Cer­gi­nio Pa­vi­on het twee­de doel­punt scoor­de. Hin­de­laya her­stel­de zich en liet in de eer­ste helft geen doel­pun­ten meer toe. In de twee­de helft vond Hind Boys nog een keer het net. Diego Wolf scoor­de in de 62ste mi­nuut en be­paal­de zo de eind­stand op 3-0. Hind Boys heeft hier­door bei­de wed­strij­den ge­won­nen, ter­wijl Hin­de­laya voor de der­de keer op rij ver­loor. In de an­de­re wed­strijd in de­ze klas­se kwam BKV niet op­da­gen om te spe­len te­gen SCV. BKV ver­loor zo de wed­strijd re­gle­men­tair en SCV pak­te de drie pun­ten. SCV staat aan kop met ne­gen pun­ten, ter­wijl BKV drie pun­ten in min­de­ring kreeg. Amor kwam te­rug van een ach­ter­stand om met 2-1van Ji­van Jo­tie te win­nen. Ni­tesh Ja­gai bracht Ji­van Jo­tie op een voor­sprong, maar door doel­pun­ten van Er­nes­to Djoe en Ne­vil Pi­nas pak­te Amor als­nog de drie pun­ten. In de twee­de klas­se won Jong In­dia met 5-0 van KD 2011.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.