Re­al Ma­drid naar knock-out­fa­se

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Re­al Ma­drid heeft de knock-out­fa­se van de Cham­pi­ons Le­a­gue be­reikt. Het won met 2-1 bij Spor­ting Por­tu­gal. Le­gia War­schau ver­loor in een sen­sa­ti­o­ne­le wed­strijd met 8-4 bij Borus­sia Dort­mund. Spor­ting Por­tu­gal zag een ster­ke eer­ste helft niet be­loond wor­den. Re­al kwam op 1-0 dank­zij Va­ra­ne. Met tien man (ro­de kaart voor Pe­rei­ro) kwam Spor­ting na rust op 1-1 via een straf­schop (hands Coen­trao). Maar drie mi­nu­ten voor tijd kop­te Ben­ze­ma als­nog de 2-1 voor Re­al bin­nen. Het al ge­plaatste Borus­sia Dort­mund won thuis met liefst 8-4 van Le­gia War­schau. In een knots­gek­ke eer­ste helft open­de Le­gia na tien mi­nu­ten het bal via Aleksandar Prij­ovic. Ver­vol­gens vie­len er zes tref­fers in een kwar­tier, een­tje voor de Po­len (op­nieuw Prij­ovic) en vijf voor de Duit­sers. Eerst was het twee keer Shin­ji Ka­ga­wa, daar­na Nu­ri Sa­hin, Ous­ma­ne Dem­bélé en Mar­co Reus. En tus­sen­door kop­te Prij­ovic ook nog eens op de lat. Na rust gin­gen de ploe­gen ge­woon op de­zelf­de weg door, als­of ze sa­men be­zig wa­ren een re­cord uit de boe­ken te spe­len. En dat re­cord kwam er ook. Het Cham­pi­ons Le­a­gue-du­el AS Mo­na­co-De­por­ti­vo La Cor­u­ña le­ver­de in 2003 de on­ge­loof­lij­ke sco­re 8-3 op. Dort­mund en Le­gia gin­gen daar met 8-4 over­heen.

Lei­ces­ter Ci­ty heeft de twee­de ron­de van de Cham­pi­ons Le­a­gue be­reikt dank­zij een 2-1 ze­ge op Club Brug­ge. Por­to heeft in groep G na de 0-0 bij FC Kopen­ha­gen de bes­te pa­pie­ren op het twee­de tic­ket. Ci­ty do­mi­neer­de en kwam al snel op 1-0 door Shin­ji Oka­za­ki, die de bal mooi in het doel ver­leng­de. Riyad Mah­rez maak­te van­af de stip 2-0, waar­na Jo­sé Iz­qui­er­do na rust op prach­ti­ge wij­ze de eer­ste Brug­se kans ver­zil­ver­de. Mo­na­co-Tot­ten­ham Hot­spur: 2-1, Di­na­mo Zagreb-Ly­on: 0-1 en Se­vil­la-Ju­ven­tus: 1-3.

(NOS)

Ove­ri­ge uit­sla­gen:

Mar­vin Zee­ge­laar (l) in du­el met Lu­cas Va­z­quez. (Foto: Goal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.