Are­na nieu­we bonds­coach Ver­e­nig­de Sta­ten

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Bru­ce Are­na is aan­ge­steld als de nieu­we bonds­coach van de Ame­ri­kaan­se voet­bal­ploeg. De 65-ja­ri­ge Ame­ri­kaan is de op­vol­ger van Jür­gen Kl­ins­mann die maan­dag werd ont­sla­gen van­we­ge te­gen­val­len­de re­sul­ta­ten. Are­na coach­te de ploeg al van 1998 tot 2006. Op het WK van 2002 werd on­der zijn lei­ding de kwart­fi­na­les be­reikt. Hij krijgt de taak om de for­ma­tie naar het WK van 2018 in Rus­land te lei­den. Are­na was de laat­ste acht jaar ac­tief als coach van LA Ga­laxy, waar­mee hij in 2011, 2012 en 2014 het lands­kam­pi­oen­schap ver­o­ver­de. On­der Kl­ins­mann be­gon­nen de Ame­ri­ka­nen slecht aan de kwa­li­fi­ca­tie­reeks. De equi­pe staat in zijn groep zes­de en laat­ste, na ne­der­la­gen te­gen Mexi­co en Costa Ri­ca. Al­leen de bes­te drie teams plaat­sen zich recht­streeks voor het WK. Kl­ins­mann stond sinds 2011 aan het roer bij de Ame­ri­ka­nen. Hij was met zijn ploeg on­der meer ac­tief op het WK van 2014 in Bra­zi­lië, waar Team USA tot de acht­ste fi­na­les reik­te, maar met 2-1 door Bel­gië naar huis werd ge­stuurd. (FOX Sports/ANP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.