Le­ver­ku­sen ke­gelt CSKA uit de Cham­pi­ons Le­a­gue

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Bay­er Le­ver­ku­sen heeft dins­dag twee kost­ba­re pun­ten la­ten lig­gen in de strijd om een plek in de vol­gen­de ron­de van de Cham­pi­ons Le­a­gue. De Duit­sers moesten zich op be­zoek bij hek­ken­slui­ter CSKA Mos­kou te­vre­den­stel­len met een ge­lijk­spel: 1-1.

Daar­door staat de ploeg van trai­ner Ro­ger Sch­midt na vijf wed­strij­den op ze­ven pun­ten, vier min­der dan kop­lo­per AS Mo­na­co. Tot­ten­ham Hot­spur is op vier pun­ten blij­ven ste­ken, om­dat ze met 2-1 heb­ben ver­lo­ren van Mo­na­co. CSKA Mos­kou staat met drie pun­ten troos­te­loos on­der­aan in groep E en is door de re­mi­se uit­ge­scha­keld voor over­win­te­ring in de Cham­pi­ons Le­a­gue. Bay­er Le­ver­ku­sen had een uur lang de lei­ding in Rus­land. Ke­vin Vol­land open­de na een kwar­tier de sco­re in Mos­kou, maar een kwar­tier voor het laat­ste fluit­sig­naal kwam de thuis­ploeg als­nog langs­zij dank­zij een be­nut­te straf­schop van Be­bars Natcho. Bij de Rus­sen had oud-AZ’er Pon­tus Wern­bloom een ba­sis­plaats. Doel­man Igor Ak­in­feev hield voor de 38e keer op rij zijn doel niet schoon in het Eu­ro­pe­se kam­pi­oe­nen­voet­bal. Zijn laat­ste ‘clean sheet’ da­teert van ruim tien jaar ge­le­den: 0-0 bij Ar­sen­al.

(Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.