Afri­kaan­se bond schorst ar­bi­tra­ge na blun­ders

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De Afri­kaan­se voet­bal­bond CAF heeft twee scheids­rech­ters en een grens­rech­ter voor drie maan­den ge­schorst. De ar­bi­ters blun­der­den in de ogen van de bond eer­der de­ze maand op­zich­tig tij­dens wed­strij­den in de WK­kwa­li­fi­ca­tie. De ene scheids­rech­ter gaf Zuid-Afri­ka ten on­rech­te een straf­schop in de ge­won­nen wed­strijd te­gen Se­negal (2-1), de an­de­re keur­de op aan­ge­ven van zijn grens­rech­ter ten on­rech­te een doel­punt van Li­bië af van­we­ge ver­meend bui­ten­spel in het ver­lo­ren du­el met Tu­ne­sië (0-1). De CAF be­na­druk­te in een ver­kla­ring dat het ‘hoogst on­ge­brui­ke­lijk’ is dat scheids­rech­ters pu­blie­ke­lijk wor­den aan­ge­pakt. De blun­ders zou­den ech­ter te groot zijn om die on­ge­merkt voor­bij te la­ten gaan. De be­trok­ken ar­bi­ters mo­gen drie maan­den geen wed­strij­den lei­den, in­clu­sief du­els tij­dens de Afri­ka Cup. De WK­kwa­li­fi­ca­tie­reeks in Afri­ka gaat vol­gend jaar pas in au­gus­tus ver­der. (FOX Sports/ANP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.