Ali­cia Sil­ver­sto­ne uit de kle­ren voor PETA

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ali­cia Sil­ver­sto­ne is voor een ad­ver­ten­tie van PETA vol­le­dig uit de kle­ren ge­gaan. De 40-ja­ri­ge ac­tri­ce wil hier­mee ie­der­een aan­spo­ren om geen kle­ding te dra­gen dat ge­maakt is van die­ren.

Op de foto is Ali­cia naakt te zien in een gras­veld, ter­wijl ze over haar schou­der in de ca­me­ra kijkt en een scha­pen­mas­ker vast­houdt. De slo­gan die bij de cam­pag­ne hoort, luidt:

De ac­tri­ce on­der an­de­re be­kend van de Aeros­mith-vi­deo­clips bij de num­mers

- ver­telt aan “Ik was be­hoor­lijk ver­le­gen, maar had veel ver­trou­wen in de fo­to­graaf. Je zult mij niet zon­der kle­ren zien in films of op tv, maar voor het wel­zijn van de die­ren ben

ik be­reid om dat wél te doen.”

(De Te­le­graaf/foto: vi­di­gy.com )

hdwall­pa­per.nu)

“Ik ben lie­ver naakt, dan dat ik wol draag. Draag je ei­gen huid en laat de die­ren met rust.”

Cryin, Ama­zing en Cra­zy In Sty­le:

(Beurs­dui­vel/foto:

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.