Co­me­dy XL word gro­te af­slui­ter 2016

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De co­me­dy show Co­me­dy XL. die op 23 de­cem­ber in de Antho­ny Ne­sty Sport­hal plaats­vindt, wordt vol­gens de or­ga­ni­sa­tie een spek­ta­kel. Het zal niet al­leen apart staan op het ge­bied van ta­lent, maar zal ook ver­schil­len met de­cor en am­bi­an­ce. Doch­ter­on­der­ne­ming Con­fet­ti Ma­ker van Shai­ke Lights zal zor­gen voor spe­ci­a­le ef­fec­ten. Shai­ke Mai­koe van Hard Co­re En­ter­tain­ment praat van een pri­meur voor Su­ri­na­me. Het is nooit voor­ge­ko­men dat zo­veel top co­me­dy acts, lo­ka­le te­vens in­ter­na­ti­o­na­le op een avond in een show te be­won­de­ren zijn. Dit zou­den wij niet kun­nen doen zon­der on­der­steu­ning van en­ke­le be­drij­ven. Met de kaar­ten ver­koop gaat het heel goed en werd er ook mee­ge­deeld dat de ear­ly bird kaar­ten reeds zijn uit­ver­kocht. Er staan nog een aan­tal be­perk­te tri­bu­ne kaar­ten te ver­krij­gen. Met de Co­me­dy XL, maakt Hard Co­re En­ter­tain­ment zijn in­tre­de. Vol­gend jaar staat er een gro­te show op het pro­gram­ma..

Hard­co­re En­ter­tain­ment is geen on­be­ken­de in de Su­ri­naam­se ge­meen­schap. De or­ga­ni­sa­tie heeft uit­ver­koch­te con­cer­ten op haar naam staan in Su­ri­na­me van be­ken­de ar­ties­ten zo­als Gent­le­man, Kas­sav, Hi­me­sh Res­ham­miya, Ra­hat Fa­teh Ali Khan, Atif Aslam en Marc Antho­ny in sa­men­wer­king met Pal Mun­do Events in Ahoy Rot­ter­dam. De or­ga­ni­sa­tie be­dankt voor­al de spon­so­ren: TOK, Bam­boo, Shai­ke Lights, M&N Car Cen­ter, Jum­bo tra­ding, Sanoush books, Com­be­markt, Tu­lip en Ma­te­sa. Het word een show waar la­chen ge­woon cen­traal zal staan. “So be the­re and pre­pa­re to laugh li­ke their will be no to­mor­row”.

(MW/foto: sa­v­vi­i­hq.com )

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.