Mad­hu Lal­ba­ha­doer­sing maakt goe­de beurt tij­dens ZeeTV event

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

ver­teld Mad­hu. Vol­gens Ra-Ni - En­ter­tain­ment di­rec­teur Di­nesh Mal­hoe is dit ze­ker een gro­te door­braak voor Mad­hu Lal­ba­ha­doer­sing om voor zo een gro­te or­ga­ni­sa­tie als ZeeNet­work he­le­maal in En­ge­land te mo­gen op­tre­den. “Ik ben heel blij dat de enor­me in­zet en toe­wij­ding van een van on­ze ei­gen ar­ties­ten zo wordt be­loond en dat Mad­hu als Ne­der­lands - Su­ri­naams ar­ties­te, al ruim 5 ja­ren fun­geert als een groot voor­beeld voor on­ze Su­ri­naam­se ta­len­ten”, zegt Mal­hoe. Het Su­ri­naam­se pu­bliek heeft in 2016 geen shows ge­had van Mad­hu, om­dat zo­wel het Moe­der­dag­con­cert als het di­va­li­con­cert, dat tra­di­ti­o­neel al ruim 4 ja­ren on­los­ma­ke­lijk is ver­bon­den aan haar naam, niet door zijn ge­gaan we­gens druk­ke af­stu­deer­pro­jec­ten van de zan­ge­res in Ne­der­land en Span­je. Ra - Ni En­ter­tain­ment geeft ech­ter aan de Mad­hu fans de ga­ran­tie dat voor 2017 het Moe­der­dag con­cert reeds staat ge­pro­gram­meerd voor de maand mei.

(MW/foto: Di­nesh Mal­hoe)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.