Noor van So­naks­hi in pre­mi­è­re op 21 april

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

So­naks­hi Sin­ha is ze­ker blij met de re­ac­ties die ze ont­vangt voor haar pres­ta­ties in haar laat­ste filmuit­je For­ce 2. Jo­hn Abra­ham is de hoofd­rol­spe­ler. Jo­hn is de ‘Bad guy’ van de Mum­bai Po­li­tie For­ce. Niet bang, held­haf­tig, ge­vaar­lijk doch recht­vaar­dig. So­naks­hi speelt een RAW (ge­heim) agent met een mis­sie. Zij moet haar ver­ra­den col­le­ga’s wre­ken. Sa­men zijn ze FOR­CE 2. De film is een ver­volg op de kas­kra­ker For­ce. De Aki­ra-ac­tri­ce heeft ook in­ge­stemd met veel­be­lo­ven­de films, die vol­gend jaar uit­ge­bracht wor­den. So­na heeft pas de pos­ter van haar aan­ko­men­de film, Noor ge­deeld op haar In­st­agram ac­count. De pos­ter toont ook de re­lea­se­da­tum van de film. Noor zal op 21 april 2017 in pre­mi­è­re gaan. So­naks­hi plaatste ook een on­der­schrift bij de pos­ter: “Ze is ‘zon’, ge­mengd met een beet­je ‘or­kaan’. Ze is niet een­vou­dig, maar bij­zon­der. Ze is in el­ke da­me. Ze is #Noor. #IAmNoor. Hij gaat in pre­mi­è­re op 21 april, 2017. No­teer de da­tum.” Noor is ge­ba­seerd op de ro­man, Kara­chi You’re Kil­ling Me (2014), van de Pa­k­is­taan­se jour­na­list Sa­ba Im­ti­az. De film is ge­re­gis­seerd door Sun­hil Sip­py en me­de-ge­pro­du­ceerd door Bhushan Ku­mar van en Vikram Mal­ho­tra van Naast So­naks­hi heb­ben ko­miek Ka­nan Gill, Shi­ba­ni Dan­de­kar en Pu­rab Koh­li de bij­rol­len. Noor is naar ver­luidt een mis­daad thril­ler-ko­me­die. De 29-ja­ri­ge ac­tri­ce voeg­de er­aan toe, “Zo op­ge­won­den en ge­ze­gend om deel uit te ma­ken van zo’n fan­tas­tisch team en een prach­tig pro­ject.” (in­di­a­ti­mes. com/foto: (pbs.twimg.com)

T-se­rie Abun­dan­tia En­ter­tain­ment.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.