Aks­hay Ku­mar in Mathu­ra voor

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Aks­hay Ku­mar is mo­men­teel be­zig met de film­op­na­mes voor zijn aan­ko­men­de film Toi­let - Ek Prem Kat­ha in Nand­ga­on, een stad in het dis­trict Mathu­ra. Hij deel­de maan­dag een foto van zich­zelf en plaatste een on­der­schrift er­bij, “En dit is uw ka­pi­tein Mr Ku­mar ... kun je ra­den waar wij naar toe gaan. El­ke dag is een avon­tuur.” De film is ge­ba­seerd op de cam­pag­ne, Swachh Bha­rat Ab­hiy­an, van de In­di­a­se pre­mier Na­ren­dra Mo­di. De Rustom-ster plaatste la­ter een vi­deo van Nand­ga­on. “Aan­ge­ko­men op on­ze be­stem­ming Nand­ga­on voor de op­na­mes van Toi­let -Ek Prem

Kat­ha en het duur­de slechts en­ke­le mi­nu­ten! Ge­niet on­der­tus­sen van de lucht­vi­deo”, schreef Aks­hay. Ac­tri­ce Bhu­mi Ped­ne­kar, die haar Bol­ly­wood­de­buut ge­maakt heeft met de Na­ti­o­nal Award win­nen­de film Dum La­ga Ke Haisha is de hoofd­rol­speel­ster in de film. Hij staat uit­ge­stip­peld voor pre­mi­è­re op 2 ju­ni vol­gend jaar. wordt ge­pro­du­ceerd door Aru­na Bha­tia, en Abun­dan­tia, en ge­pre­sen­teerd door en

Aks­hay heeft drie films voor vol­gend jaar,

van re­gis­seur Sub­hash Kap­oor en twee van re­gis­seur Neeraj Pan­dey, Crack en Toi­let: Ek Prem Kat­ha. Jol­ly LLB 2 is het ver­volg van Jol­ly LLB (2013), waar­in Ars­had War­si de hoofd­rol speel­de. Khi­la­di Ku­mar zal de rol spe­len van een ad­vo­caat, sa­men met Sau­rabh Shuk­la en Anu Kap­oor. Na de re­lea­se van Jol­ly LLB 2 in fe­bru­a­ri 2017, zal hij naar ver­luidt be­gin­nen te fil­men voor Crack. Ver­wacht wordt dat de­ze films te­gen het ein­de van vol­gend jaar uit­ge­bracht wor­den. In fei­te heeft hij ook een spe­ci­a­le rol in een an­de­re Neeraj Pan­dey pro­duc­tie, Naam Sha­ba­na. (in­di­a­ti­mes.com/foto:

ekan­ti­pur.com)

Toi­let- Ek Prem Kat­ha

Plan C Stu­dios Via­com18 Mo­ti­on Pic­tu­res Ka­riArj En­ter­tain­ment.

Jol­ly LLB

2

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.