Re­lea­se­da­tum Saif Ali Khan’s film be­kend

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De pre­mi­è­re­da­tum van de Bol­ly­wood­film Chef is ein­de­lijk be­kend­ge­maakt. Saif Ali Khan is hoofd­rol spe­ler in de film, die op 14 ju­li 2017 wordt vrij­ge­ge­ven. Chef draait om het le­ven van een pro­fes­si­o­ne­le chef-kok bij een po­pu­lair res­tau­rant in Los An­ge­les. Hij geeft zijn baan op om een voed­sel­zaak te star­ten, sa­men met zijn vriend en zoon. Het nieuws werd mee­ge­deeld door Bol­ly­wood­han­del ana­list Ta­ran Adar­sh via zijn mi­cro-blog­ging si­te Twit­ter. In­te­res­sant is, dat Chef een Hin­di aan­pas­sing is van het Ame­ri­kaan­se ko­me­die-dra­ma met de­zelf­de naam (2014). De Bol­ly­wood­film wordt ge­re­gis­seerd door Ra­ja Kris­h­na Me­non, die be­kend­heid kreeg met Air­lift. De film­op­na­mes be­gon­nen in ok­to­ber van dit jaar. Voor de op­na­mes zal het film­team naar ver­schil­len­de In­di­a­se ste­den als Goa, Del­hi, Ra­jasthan en Pun­jab gaan. Saif speelt een chef-kok in de film en zet zich ex­tra in voor zijn rol. Vol­gens de be­rich­ten in de me­dia wordt de zoon van Pa­tau­di be­ge­leid door ex­perts van de cu­li­nai­re­vaar­dig­he­den. Er wordt aan­ge­ge­ven dat Pad­ma­priya de ex-vrouw van Saif in de film zal spe­len. Zij is een ac­tri­ce van de Zuid-In­di­a­se film­in­du­strie, ter­wijl ac­tri­ce Sob­hi­ta Dhu­lipa­la (be­kend uit Ra­man Rag­hav 2.0) de rol van Saif’s maatje speelt. Re­gis­seur Ra­ja Kris­h­na be­ves­tig­de het nieuws en zei dat de rol van Sob­hi­ta los­jes ge­ba­seerd is op die van Scar­lett Jo­hans­son in de ori­gi­ne­le film. De ac­tri­ce be­gint naar ver­luidt ko­men­de maand met de op­na­mes van haar scè­nes. Chef wordt ge­pro­du­ceerd door Bhushan Ku­mar, Vikram Mal­ho­tra en Ban­dra West Pic­tu­res. (mid-day.com/ foto : glam­cap­tu­re.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.