Her­e­ni­ging van Cy­prus voor­lo­pig mis­lukt

Times of Suriname - - BUITENLAND -

ZWIT­SER­LAND - De her­e­ni­ging van Cy­prus is voor­als­nog mis­lukt. De on­der­han­de­lin­gen wa­ren na een week pau­ze in Zwit­ser­land her­vat, maar bei­de par­tij­en zijn er vol­gens de Ver­e­nig­de Na­ties niet uit­ge­ko­men. Nikos Ana­sta­si­a­des en Musta­fa Akin­ci, de lei­ders van de Griek­se en de Turk­se Cy­pri­o­ten, heb­ben twee da­gen ach­ter ge­slo­ten deu­ren on­der­han­deld in het Zwit­ser­se oord Mont Pèlerin. “On­danks hun in­span­nin­gen zijn bei­de par­tij­en er niet in ge­slaagd het eens te wor­den over de ter­ri­to­ri­a­le aan­pas­sing. Dit zou de weg vrij heb­ben ge­maakt voor de laat­ste fa­se van de ge­sprek­ken. De twee par­tij­en heb­ben be­slo­ten te­rug te ke­ren naar Cy­prus om na te den­ken hoe het nu ver­der moet”, al­dus de VN in een ver­kla­ring. Cy­prus is sinds 1974 ver­deeld na een staats­greep van voor­stan­ders van aan­slui­ting bij Grie­ken­land en een Turk­se mi­li­tai­re in­ter­ven­tie.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.