Op­nieuw aard­be­ving in Nieuw-Zee­land

Times of Suriname - - BUITENLAND -

NIEUW-ZEE­LAND Op­nieuw is Nieuw-Zee­land op­ge­schrikt door een aard­be­ving. Dit­maal had de aard­be­ving een kracht van 6.3. Het epi­cen­trum lag vlak­bij de kust van het noor­de­lij­ke ei­land, 138 ki­lo­me­ter van de plaats Pal­mers­ton North. De aard­be­ving vond plaats op een diep­te van 37 ki­lo­me­ter. De aard­be­ving vond gis­te­ren (lo­ka­le tijd) plaats, ruim een week na­dat een krach­ti­ge aard­be­ving van 7.8 bij de plaats Christ­church aan twee men­sen het le­ven kost­te en de twee Nieuw-Zee­land­se ei­lan­den twee me­ter dich­ter bij el­kaar bracht. Sinds de aard­be­ving van vo­ri­ge week zijn er dui­zen­den klei­ne­re na­schok­ken ge­re­gi­streerd. Het is nog niet be­kend of er slacht­of­fers zijn en hoe groot de ma­te­ri­ë­le scha­de is.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.