Man uit New York ge­ar­res­teerd voor plan­nen van aan­slag zo­als in Nice

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Een in­wo­ner van New York is ge­ar­res­teerd voor een po­ging tot steu­nen van ter­reur­or­ga­ni­sa­tie Is­la­mi­ti­sche Staat (IS) via het be­ra­men van een aan­slag op Ti­mes Squa­re naar het mo­del van de bloe­di­ge aan­slag in Nice in ju­li. Dit meldt ABC News. Het gaat om de 37-ja­ri­ge Mo­ham­med Ra­fik Na­ji, een Je­me­niet die le­gaal in de VS ver­blijft. Van maart tot sep­tem­ber 2015 pro­beer­de hij in Je­men voort­du­rend door ge­bie­den te rei­zen die on­der con­tro­le van IS staan, zo ci­teer­de de zen­der het fe­de­ra­le par­ket.

Een­maal in de VS te­rug bleef hij zijn steun aan IS ui­ten. In een op­ge­no­men ge­sprek met een in­for­mant zei hij dat hij, als hij over een vuil­nis­wa­gen zou be­schik­ken, hij naar Ti­mes Squa­re in New York zou rij­den om daar men­sen over­hoop te rij­den. Zoi­ets ge­beur­de in Nice op 14 ju­li, toen een man op een me­nig­te in­reed die was sa­men­ge­ko­men voor het vuur­werk op de Fran­se na­ti­o­na­le feest­dag. Min­stens 86 men­sen wer­den toen ge­dood. De da­der werd door de po­li­tie dood­ge­scho­ten.

(HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.