Ook le­vens­lan­ge straf Mur­si ge­schrapt

Times of Suriname - - BUITENLAND -

EGYP­TE - Het Egyp­ti­sche Hof van Cas­sa­tie heeft gis­te­ren de le­vens­lan­ge ge­van­ge­nis­straf van de af­ge­zet­te pre­si­dent Mo­ha­med Mur­si ge­schrapt. De zaak, waar­in Mur­si werd be­schul­digd van spi­o­na­ge voor de Pa­les­tijn­se groep Ha­mas, moet wor­den over­ge­daan. Vo­ri­ge week schrap­te het hof al een dood­von­nis dat te­gen Mur­si was uit­ge­spro­ken in een an­de­re zaak. Mur­si, van de Mos­lim­broe­der­schap, werd na de val van de au­to­craat Hosni Mu­ba­rak in 2011 de­mo­cra­tisch ge­ko­zen tot pre­si­dent. Le­ger­lei­der Ab­del Fat­tah alSi­si zet­te hem in 2013 af na om­vang­rij­ke pro­tes­ten te­gen zijn be­wind. Hij blijft ge­van­gen op grond van een an­de­re ver­oor­de­ling we­gens spi­o­na­ge.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.