Van pijn door vlees­bo­men af­ko­men

Times of Suriname - - TIMES UNLINED -

Vlees­bo­men zijn goed­aar­di­ge ge­zwel­len in de baar­moe­der die veel voor­ko­men bij vrou­wen in de vrucht­ba­re leef­tijd. Bij som­mi­ge vrou­wen zijn de vlees­bo­men ex­treem pijn­lijk. Door vlees­bo­men kan de baar­moe­der, die nor­maal ge­spro­ken zo groot is als een klei­ne peer, zo groot wor­den als een wa­ter­me­loen. De ver­gro­te baar­moe­der zet veel druk op de blaas, dar­men, buik en rug, wat erg pijn­lijk kan zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.