King­fis­her boekt meer om­zet

Times of Suriname - - ECONOMIE -

LON­DEN - King­fis­her heeft in het der­de kwar­taal van 2016 een flin­ke om­zet­groei ge­re­a­li­seerd, ge­dre­ven door de gun­sti­ge ont­wik­ke­lin­gen in Po­len en op de Brit­se thuis­markt. Dit bleek gis­te­ren uit de re­sul­ta­ten van het op 31 ok­to­ber ge­ëin­dig­de der­de kwar­taal van het ge­bro­ken boek­jaar van het Brit­se con­cern. De kwar­taal­om­zet steeg met 11,5 pro­cent naar 2.955 mil­joen Brit­se pond, of om­ge­re­kend cir­ca 3.470 mil­joen eu­ro. De iden­tie­ke om­zet in ver­ge­lijk­ba­re win­kels nam ge­re­kend naar con­stan­te wis­sel­koer­sen met 1,8 pro­cent toe. In Po­len steeg de om­zet met 26,7 pro­cent, in het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk en Ier­land met 2,8 pro­cent. In Frank­rijk nam de ge­rap­por­teer­de om­zet toe met 16,0 pro­cent, maar te­gen con­stan­te va­lu­ta daal­de de­ze met 2,6 pro­cent. Het con­cern re­a­li­seer­de in de ver­slag­pe­ri­o­de 41,5 pro­cent van zijn om­zet met de B&Q en Screw­fix win­kels in het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk en Ier­land. Het aan­deel King­fis­her no­teer­de gis­te­ren 1,7 pro­cent la­ger op 363,60 pen­ce. (Beurs­dui­vel/ foto: lo­go­noid.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.