Sterk der­de kwar­taal voor DEME

Times of Suriname - - ECONOMIE -

ZWIJN­DRECHT - De om­zet van CFE en doch­ter­be­drijf DEME in het der­de kwar­taal kwa­men ho­ger uit dan voor­zien. Dit schreef ana­list Wou­ter Van­der­haeg­hen van KBC Se­cu­ri­ties gis­te­ren in een rap­port.

De om­zet van CFE kwam uit op 744,2 mil­joen eu­ro en die van DEME op 555,9 mil­joen eu­ro. De ana­list had ge­re­kend op res­pec­tie­ve­lijk 728,5 mil­joen eu­ro en 513,2 mil­joen eu­ro. Van­der­haeg­hen stel­de dat DEME daar­mee aan­zien­lijk be­ter pres­teert dan in het eer­ste en twee­de kwar­taal en goe­de voor­uit­gang boekt met pro­jec­ten in Singapo­re, ter­wijl de ac­ti­vi­teit bij de Ge­oSea off­sho­re wind­pro­jec­ten toe­nam. Ook het or­der­boek was bo­ven ver­wach­ting van KBC Se­cu­ri­ties. De ana­list merk­te ook op dat CFE in de out­look po­si­tie­ver is ge­wor­den over de non­bag­ger ac­ti­vi­tei­ten, door te mik­ken op een po­si­tief net­to­re­sul­taat voor dit jaar. De om­zet ex­clu­sief de bag­ger­tak kwam in het der­de kwar­taal even­wel ‘sig­ni­fi­cant’ on­der de ver­wach­ting uit.

KBC Se­cu­ri­ties han­teert een Ac­cu­mu­le­ren ad­vies voor CFE met een koers­doel van 105,00 eu­ro. Het aan­deel sloot maan­dag op 95,05.

(Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.