Beurs To­kio met winst uit de han­del

Times of Suriname - - ECONOMIE -

TO­KIO - De aan­de­len­beurs in Ja­pan is gis­te­ren weer met winst de han­del uit­ge­gaan. Ook el­ders in het Ver­re Oos­ten was het beeld po­si­tief. In To­kio stond de han­del kor­te tijd on­der druk door een aard­be­ving voor de oost­kust van het land. Met het in­trek­ken van de tsuna­mi­waar­schu­wing keer­de ook de rust op de beurs­vloer te­rug. De Nik­kei­in­dex sloot met een winst van 0,3 pro­cent op 18.162,94 pun­ten. De duur­de­re yen druk­te de koer­sen van met na­me au­to­ma­kers, zo gin­gen be­drij­ven als Toyo­ta, Maz­da, Mit­su­bis­hi en Nis­san tot 2,2 pro­cent om­laag. Grond­stof­be­drij­ven gin­gen juist over een breed front voor­uit, ge­hol­pen door de ver­de­re stij­ging van de olie­prij­zen. De Kos­pi in Se­oul won 1 pro­cent ter­wijl de All Or­di­na­ries in Syd­ney 1,1 pro­cent aan­dik­te. De Hang Seng in Hong­kong stond tus­sen­tijds 1,3 pro­cent ho­ger. De beurs in Shang­hai no­teer­de 0,7 pro­cent in het groen.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.