NI­GE­RI­AAN fiETST 103 KI­LO­ME­TER MET BAL OP HOOFD

Times of Suriname - - PANORAMA -

Chi­n­e­du Har­ri­son uit Ni­ge­ria heeft een bij­zon­der we­reld­re­cord op zijn naam staan: fiet­sen met een bal op zijn hoofd. Maar liefst 103 ki­lo­me­ter hield hij het acro­ba­ti­sche kunst­je vol.

Eer­der dit jaar ves­tig­de Har­ri­son lo­pend met een bal op zijn hoofd ook al een re­cord. Hij deed toen zes uur en vijf­tien mi­nu­ten over 48 ki­lo­me­ter. Aan­ge­zien de­ze pres­ta­tie al snel werd over­trof­fen, be­sloot de Ni­ge­ri­aan het nog een keer te pro­be­ren, maar dan op de fiets. In de hoop dat nie­mand moe­dig of ge­ta­len­teerd ge­noeg zou zijn om dit te kun­nen ver­be­te­ren.

“Mijn groot­ste mo­ti­va­tie was dat ik ge­loof in mijn door God ge­ge­ven ta­lent. Ik wil de we­reld la­ten zien wat ik kan doen. Ik ben blij dat ik het op mijn ei­gen ma­nier heb kun­nen doen’’, al­dus Har­ri­son te­gen The Sun. Het is nu aan het Guin­ness Book of Re­cords om zijn pres­ta­tie te er­ken­nen.

(AD.NL/foto: AFP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.