VROuw vAST NA­DAT zE zICH vOOR­DEED ALS SLACHT­OF­FER AAN­SLAG

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een 24-ja­ri­ge vrouw is ver­oor­deeld tot een ge­van­ge­nis­straf van een jaar om­dat ze zich voor­deed als slacht­of­fer van de aan­sla­gen vo­rig jaar in Pa­rijs. Dat mel­den Fran­se me­dia.

Ze kwam een maand na de aan­sla­gen met haar arm in het ver­band bij een po­li­tie­bu­reau in de Fran­se hoofd­stad en zei dat ze ge­wond was ge­raakt bij de bar Le Ca­ril­lon. Ze ver­tel­de al­ler­lei de­tails over wat er ge­beur­de tij­dens de aan­slag op de bar. De vrouw viel ech­ter door de mand om­dat ze sprak over een ex­plo­sie, ter­wijl Le Ca­ril­lon was aan­ge­val­len door ter­ro­ris­ten met ka­lasjnik­ovs.

Na uit­ge­breid on­der­zoek kwam ook aan het licht dat haar me­di­sche ver­kla­rin­gen over haar ver­won­ding wa­ren ver­valst. In fe­bru­a­ri gaf de werk­lo­ze moe­der ein­de­lijk toe dat ze haar ver­haal had ver­zon­nen. Voor de recht­bank bood ze haar ex­cu­ses aan. ‘‘Het is on­aan­vaard­baar wat ik deed. Ik was voor­al bang dat ik niet ge­noeg had om mijn kind op te voe­den’’, zei de vrouw.

(NU.NL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.