Roof­ver­dach­te vrij­ge­spro­ken

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Rech­ter Ro­bert Praag heeft Do­no­van S gis­te­ren vrij­ge­spro­ken van de ge­he­le ten­las­te­leg­ging waar­in de man een be­ro­ving en een po­ging tot be­ro­ving werd ver­we­ten. Hij kwam niet tot het be­wijs. Het Open­baar Mi­nis­te­rie had vier jaar cel­straf ge­ëist. Ad­vo­caat Hed­ley Der­by pleit­te dat zijn cli­ënt on­schul­dig is. Vol­gens hem be­rus­ten de her­ken­ning van Do­no­van S door ge­tui­gen op een ver­gis­sing, om­dat de man plat­ge­knipt hoofd­haar had. De be­ro­ving is ge­pleegd door een man met vlech­ten. Der­by zegt dat zijn cli­ënt ook een ali­bi heeft kun­nen aan­to­nen waar hij ten tij­de van de be­ro­vin­gen was. In zijn laat­ste woord zei de man dat hij zijn le­ven heeft ver­an­derd. De rech­ter zegt dat er di­ver­se men­sen in de­ze zaak zijn ge­hoord die ver­kla­rin­gen in het na­deel van Do­no­van S heb­ben af­ge­legd. Ge­tui­gen her­ken­den de man op een fo­to­col­la­ge van de po­li­tie. Een van de slacht­of­fers zegt dat Do­no­van S die vlecht­jes had, haar heeft be­roofd van haar hals­ket­ting. Ze her­ken­de hem op een fo­to­col­la­ge. Ook een an­de­re vrouw her­ken­de de man op een fo­to­col­la­ge als de­ge­ne die ge­pro­beerd heeft haar te be­ro­ven. Do­no­van S was op­ge­slo­ten in de ge­van­ge­nis, twee maan­den voor­dat het feit werd ge­pleegd. Van de ge­van­ge­nis werd ver­no­men dat de man kort­ge­knipt hoofd­haar had, toen hij in vrij­heid werd ge­steld. Dit maakt dat de rech­ter niet tot het be­wijs komt dat Do­no­van S het feit heeft ge­pleegd.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.